เกี่ยวกับเรา

เราเป็นทีมงานที่ให้บริการทางด้านการขนส่งและการขนย้าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าในการขนย้าย เรายึดหลักความ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานของท่าน

" ประสบการณ์ "  เรามีประสบการณ์จากการทำงาน ขนย้าย สิ่งของต่างๆ ที่ผ่านมาหลากหลายรูปแบบ  เช่น  การขนย้ายเครื่องจักร การขนย้ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ การขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์และ การขนส่งพร้อมยกติดตั้ง ฯลฯ โดยดูได้จากผลงานของเรา ซึ่งแต่ละงานย่อมมีความยากง่ายแตกต่าง กันไป ต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหน้างาน